plen

Nowości

02
06
2013

2-3.06.2013

Uczestniczyliśmy w konferencji „Succesfully Navigating Hazardous Waters: The Third Conference on Transatlantic Deals and Disputes” we Frankfurcie nad Menem. Kancelaria Gostyński jest aktywnym członkiem American Bar Association.

24
05
2013

24.05.2013

Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Pierwsza z nich umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do jawnej księgi wieczystej przez Internet. Ustawa zawiera także regulacje umożliwiające wyszukiwanie ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela nieruchomości. Uprawnione do tego mają być określone organy m.in. komornicy sądowi, co ma zwiększyć efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych. Nowe przepisy przewidują także możliwość złożenia przez Internet wniosku o wydanie: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Przepisy mają wejść w życie 1 grudnia br.

14
05
2013

14-17.05.2013

New York Global Law Week 2013, organizowany Nowym Jorku przez New York State Bar Association. Adwokat Szymon Gostyński był prelegentem podczas panelu: “Ethics in International Arbitration and Litigation: Views from the Bench and Bar” prezentując wykład na temat reguł etyki zawodowej w międzynarodowych procesach i arbitrażu z perspektywy Polski oraz UE.

19
04
2013

19-20.04.2013

The Global Justice Network Symposium w Dublinie. Kancelaria Gostyński jest kancelarią partnerską Global Justice Network. Global Justice Network jest zrzeszeniem kancelarii z całego świata, które współpracują razem przy skomplikowanych sprawach, wymagających współpracy prawników reprezentujących wiele jurysdykcji.

07
03
2013

7-8.03.2013

European Regional Meeting organizowany przez New York State Bar Association w Mediolanie. Adwokat Szymon Gostyński był prelegentem podczas panelu pt.: “Selling Worldwide: Do’s and Don’ts” przedstawiając wykład związany ze stosowaniem w praktyce Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

10
10
2012

10-13.10.2012

NYSBA Seasonal Meeting 2012, Lizbona. Adwokat Szymon Gostyński, który jest także adwokatem licencjonowanym w USA (Nowy Jork) jest aktywnym członkiem komitetu wykonawczego (Executive Committee) International Section organizacji New York State Bar Association.

Partnerstwo

Kontakt

Designed by Oole Design