Duszan Storto

Adwokat

Zajmuje się zagadnieniami prawa karnego, prawa gospodarczego oraz prawa autorskiego. W kręgu jego zainteresowań znajdują się także sprawy związane z cyberprzestępczością oraz naruszeniami praw autorskich w Internecie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską bronił w Katedrze Prawa Karnego – pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. UJ. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i w 2017 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Języki: angielski

Kariera

 

2017– Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie – Adwokat
2011 – Uniwersytet Jagielloński – magister prawa

Kontakt

Email: duszan.storto@gostynski.net