Krzysztof Paciga

W kręgu jego zainteresowań znajdują się sprawy związane z prawem spółek, prawem własności przemysłowej oraz prawem rynku kapitałowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską bronił w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego – pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, a także American Law Program – The Catholic University of America, Columbus School of Law.

Od 2017r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie – aplikant radcowski.

Języki: angielski, hiszpański.

Kariera

  • 2017 – Uniwersytet Jagielloński – licencjat z Prawa własności intelektualnej i nowych mediów;
  • 2017 – Okręgowa Izba Radców Prawnych – aplikant radcowski;
  • 2016 – Uniwersytet Jagielloński – magister prawa;
  • 2016 – The Catholic University of America, Columbus School of Law – American Law Program.

Kontakt

Email: krzysztof.paciga@gostynski.net