Sylwia Myśliwska

Adwokat i partner w Kancelarii Gostyński. Kieruje pracami departamentu ds. zamówień publicznych, departamentu reprywatyzacji oraz departamentu odszkodowań. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym i handlowym. W kręgu jej zainteresowań pozostają także sprawy tzw. white collar crime.

Prowadzi obsługę prawną o charakterze doradczym, a także regularnie reprezentuje Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, a także organami administracji. Prowadzi sprawy reprywatyzacyjne – wiele z nich zakończyła z sukcesem w postaci wypłat odszkodowań od Skarbu Państwa. Jako specjalista do spraw odszkodowań jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, skupiających prawników tej specjalności, między innymi PEOPIL i American Association for Justice. Bierze aktywny udział w pracach Global Justice Network. W 2016 roku została członkiem Zarządu CLEAN FOUNDATION (Consumers Lead Emissions Accountability Network).

Zaangażowana w działalnosć charytatywną – od 2015 roku członek zarządu Fundacji Saint Gabriel Home.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i w 2014 roku uzyskała wpis na listę adwokatów. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa zamówień publicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Języki: angielski, rosyjski

Kariera

  • 2015 – Szkoła Główna Handlowa – absolwent studiów podyplomowych – prawo zamówień publicznych
  • 2014 – Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie – wpis na listę adwokatów
  • 2008 – Uniwersytet Jagielloński – magister prawa

Kontakt

Email: sylwia.mysliwska@gostynski.net

Specjalizacje:

  • Prawo zamówień publicznych
  • Sprawy odszkodowawcze
  • Prawo pracy
  • Reprywatyzacja